Buurtnieuws

 
Amsterdamse Pop Up Week 18 – 28 september

De Spuistraat speelt een zichtbare rol in de Pop Up Week met heel veel Pop Up Kunst. Dit is o.a. te zien rond het Slangenpand en de galerie van Klashorst. De Amsterdamse Pop Up Week week opent op donderdag 18 september ‘s middags om 5 uur, in de Wijdesteeg, waar kunstwerken op straat geprojecteerd worden. De Parkeergarage kreeg de naam “Art Parking” en daar opent de Art Parking Gallery op zaterdag 20 september om 17 uur. Meer informatie: www.popup-week.com

Ontwikkelen buurtvisie Spuistraat, Nieuwezijds Voorburgwal e.o. zomer  2014

Momenteel ontwikkelt STIPO in samenwerking met de deelraad Centrum een nieuwe visie over de toekomst van het gebied tussen de Raadhuisstraat en het Spui. Het gaat vooral on de Spuistraat, de Nieuwezijds en de stegen. De Nieuwezijds moet geherprofileerd worden. Bovendien zijn er ingrijpende ontwikkelingen in de Spuistraat zoals de komst van 2 nieuwe hotels en plannen voor nieuwbouw van de Tabakspanden.

Spuistraatfeest 8 juni in de Spuistraat

Van 12 tot 23 uur was er een groot buurtfeest in de Spuistraat. Een groot succes, voor herhaling vatbaar.

Uw mening geven over twee oplossingen voor de aanpak van de Touringcar-overlast t/m 27 april

Tot en met uiterlijk zondag 27 april kunt u per mail uw mening geven en evt. toelichten aan de coördinator touringcars Joris Rolf. U kunt uw mening geven over twee aanvullende mogelijkheden, een keuze is niet nodig:
1) het verplaatsen van de touringcarhalte op Spuistraat 288 bij het NH hotel
2) het fysiek opknippen van de lange parkeerstroken (bijv. met bloembakken) zodanig dat er wel geladen en gelost kan worden, maar te klein voor touringcars. Die kunnen daar dan niet meer parkeren.
U kunt per oplossing aangeven wat uw mening daarover is.
Vanaf 28 april gaan de ambtenaren een advies opstellen voor de politiek (de Bestuurscoommissie) die dan een besluit neemt. Zodra het verslag van de bijeenkomst op 16 april gereed is, zullen wij dit ook publiceren.

Woe. 16 april, 19 uur Amsterdam Museum: buurtbijeenkomst over de touringcar-overlast

Volgende week op woensdagavond 16 april, is er een buurtavond voor bewoners en ondernemers. Uitnodiging. De problemen zijn bekend. Een van de oplossingen is het verplaatsen van de halte. Helaas maakt een enkeling toch bezwaar tegen de verplaatsing, waarmee dit plan op losse schroeven staat, hoewel de deelraad zich op 17 december 2013 in een motie voor verplaatsing heeft uitgesproken. Ook de bewoners van de Nieuwezijds Voorburgwal zijn natuurlijk niet enthousiast. Maar de motie vermeldt nadrukkelijk dat verplaatsing naar elders ook mogelijk is. Een aanvullende oplossing is het fysiek opdelen van de lange laad- en los-stroken op een zodanige manier dat er geen bussen meer kunnen staan, maar nog wel de leveranciers. Dit idee is bedacht door de ondernemersvereniging Spuistraat.
Lees meer

Koningsnacht aan het Spui op vrijdag 25 april 2014 – 19.00 – 01.00 uur

De café’s ‘t Spui-tje, Lange Leo en restaurant Kantjil organiseren een muzikaal evenement op de vooravond van Koningsdag. Jazz en funk met HANS DULFER. Meer muziekstijlen met andere bands. Meer informatie

Feestelijke opening Raambrug op 10 april om 5 uur

Brug 5, de Raambrug, wordt op 10 april feestelijk geopend. Vanaf 5 uur is de hele buurt welkom voor de opening met muziek en een drankje.

Route Hop On Hop Off in 2014 gewijzigd, 21 maart 2014

Vanaf 20 maart tot eind 2014 rijden de bussen van Hop on Hoff een andere route. dit heeft te maken met werkzaamheden aan de Raadhuistraat en/of Rozengracht. Klik hier voor de tijdelijke route

Goed nieuws: paaltjes terug in de Raamsteeg, 1 maart 2014

Telkens opnieuw komt het onderwerp weer terug over het weren van fietsen in de Raamsteeg. En al jarenlang bespreken we dit telkens weer met de deelraad en de ambtenaren: het gevaar van het vele fietsen en scooterrijden in de Raamsteeg. Het is een zeer smalle steeg waar veel mensen lopen. Als wij en onze bezoekers de deur van ons huis of de winkels uitkomen moeten we goed uitkijken om een aanrijding te vermijden. Tegelijkertijd wringen ook de fietstaxi’s zich hier doorheen en de laatste tijd zelfs auto’s!
Het probleem is dat de Raamsteeg deel uitmaakt van de “Hoofdroute Fiets” en daar vallen ook scooters, brommers en fietstaxi’s onder. Vorig jaar zijn de paaltjes weggehaald die we net weer terug hadden gekregen. Het slechte nieuws is dat het weren van fietsers nog wel even toekomstmuziek blijft. Daarvoor moeten we de politici bewerken. Het goede nieuws is dat de paaltjes in de Raamsteeg en de Heisteeg weer terugkomen, met rode knipperlichten aan de bovenkant voor de veiligheid. Hopelijk met een smalle doorgang die nodig is om de fietstaxi’s te weren. Meer informatie: Chris Seinen, hij is het aanspreekpunt voor de openbare ruimte in onze buurt.
Hier de gemeentelijke pagina met de belangrijkste ambtenaren in postcode 1012, ons gebied.

Straatmanager Spuistraat ook voor de Raamsteeg, 17 februari 2014

Voor wie het nog niet weet: de Raamsteeg valt onder de ondernemersvereniging Spuistraat. Dit bekent voor de ondernemers in de Raamsteeg dat de straatmanager ook voor hen werkt. Meer informatie en contactgegevens: OV Spuistraat

Brug 5 heet Raambrug & compensatie voor schade, 14 februari 2014

N.a.v. het idee om een prijsvraag uit te schrijven voor een echte naam voor brug 5, bleek dat deze brug al een naam heeft, namelijk Raambrug. De brug krijgt na voltooiing een bordje met de naam. Het is nu voor 99% zeker dat de Raambrug eind maart gereed is.
Ondernemers die schade hebben geleden door het vele uitstel, kunnen de deelraad vragen een deel van die schade te vergoeden.
Meer informatie op deze pagina van de deelraad.

Touringcarhalte Spuistraat 288, 28 januari 2014

Op maandag 27 januari was er een informeel gesprek waar op uitnodiging van ambtenaren gepraat is met een paar bewoners en ondernemers over het idee van het verleggen van de halteerplek voor touringcars naar de Nieuwezijds Voorburgwal. Het gaat om een proef van 1 jaar. In dat jaar onderzoekt het stadsdeel of dit een verbetering oplevert voor de doorstroming in de Spuistraat. Bovendien is het makkelijker om op een locatie te handhaven. Ook de bewoners van de Nieuwezijds ondervinden veel overlast van illegaal parkerende touringcars, die dan ook nog hun motor laten draaien. De politiek is intussen akkoord.

Ondernemersvereniging Spuistraat, 27 januari 2014

De ondernemersvereniging Spuistraat is nu definitief opgericht. Voorlopig omvat de ondernemersvereniging het gebied van de zuidelijke Spuistraat, tussen Raadhuisstraat en Spui. Per 1 januari 2014 is de straatmanager aan de slag gegaan. De ondernemers willen graag samen optrekken met bewoners. Het eerste voorbeeld daarvan is het bedreigde Slangenpand. Namens de ondernemersvereniging heeft een bestuurslid ingesproken bij de commissie Bouwen en Wonen van deelraad Centrum.

Brug 5 – januari 2014 Voortgang werkzaamheden (bron: stadsdeel Centrum)

Alweer vertraging. De brug is op zijn vroegst eind maart 2014 gereed, de streefdatum. De bedoeling was dat de aannemer vlak voor Kerst 2013 het volledige dek met beton zou volstorten, zodat dit uit kon harden in de kerstvakantie. Dit lukte de aannemer niet en daarom moest de planning worden herzien. De komende weken gaat de aannemer ook op zaterdagen werken, om de vertraging zo beperkt mogelijk te houden.
Lees het hele bericht op de webpagina over Brug 5 van stadsdeel Centrum

Opening 1027 Hair & Stories, vrijdag 29 november 2013

Vanmiddag opende kapper Taco feestelijk zijn deuren. Het pand Raamsteeg 2 is prachtig opgeknapt! Hiermee zijn alle winkels weer geopend. Het is haast niet voor te stellen dat nog maar ruim een jaar gelden 4 winkels, onderstukken, gesloten waren en de steeg vol graffiti zat! Stadsherstel kocht het zwaar verwaarloosde pand Raamsteeg 6, vroeger de kapperszaak van Riek en Jack Duty, en moest het grondig restaureren. Margarida en Marco openden hun Portugese winkeltje in december 2012. Kort hierna opende kapper Scissorhands zijn deuren (in de vroegere bierwinkel van Jeff) en de heropening van biercafé Gollem volgde. Met het openen van 1027 is het laatste ‘gat’ in onze steeg gedicht.

Vertraging van oplevering Brug 5 tussen Raamsteeg en de 9 straatjes – bron: Binnenkr@nt, 4 december 2013

In oktober waren er een paar rondleidingen voor buurtbewoners en -ondernemers. Geduldig legde Jeroen Oentrich van het stadsdeel uit waarom het herstelwerk helaas toch weer is vertraagd. De allerbelangrijkste oorzaak daarvan is de conditie van de ondergrond van de eeuwenoude fundamenten. De constructeur, ingeschakeld na onrust bij de direct omwonenden, constateerde dat er extra maatregelen genomen moesten worden. Een ander groot probleem waren de vele kabels & leidingen onder de brug. Na een ongelukje in april bleek dat er een hoofdkabel met honderdduizenden internetaansluitingen onder de brug lag, zonder back-up! Zelfs het commandocentrum onder het Stadhuis was tijdelijk niet bereikbaar, en dat een paar weken voor de kroningsdag. Lees het artikel